Kursy NBP z dnia 2019-10-23 1 EUR 4,2778        1 USD 3,8473        1 CHF 3,8887        1 GBP 4,9449
Logowanie do CBP - nowa bankowość online
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
  Aktualności

Informacja o tokenach 14 październik 2019
Szanowni Państwo ,
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej PSD 2 token jako środek dostępu i autoryzacji w bankowości internetowej nie spełnia już wymagań co do silnego uwierzytelniania. W związku z tym dostęp do bankowości internetowej oparty na tokenie zostanie wyłączony w dniu 31.10.2019r.
W celu uzyskania nowych środków dostępu do bankowości internetowej zapraszamy do placówek Banku, gdzie będą mogli Państwo zawnioskować o dostęp za pomocą aplikacji mobilnej – mToken lub za pomocą kodów SMS.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Informacja o SMS 18 wrzesień 2019
Szanowni Państwo ,
W związku z dostosowaniem systemu bankowości internetowej do wymagań zgodnych z dyrektywą PSD2 Unii Europejskiej Klienci bankowości internetowej mający dostęp SMS-owy dostają na wskazany numer telefonu dwa tymczasowe SMSy.
Pierwszy SMS o treści : Tymczasowe haslo do systemu: ******** DZIĘKUJEMY, służy do pierwszego zalogowania w bankowości internetowej i ustawienia własnego hasła. Logowanie do bankowości internetowej wymaga również potwierdzenia kodem SMS, który będą Państwo otrzymywać przy każdym logowaniu.

Drugi SMS o treści: Tymczasowy PIN do autoryzacji: ******** DZIĘKUJEMY, służy do ustawienia podczas realizacji pierwszego zlecenia w bankowości internetowej własnego PINu, który będzie wykorzystywany wraz z kodem SMS do potwierdzania operacji wykonywanych poprzez bankowość internetową.

Hasła otrzymane drogą SMS są ważne 24 godziny, w przypadku utraty ważności hasła prosimy o kontakt z Bankiem w celu wysłania nowych haseł tymczasowych.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Zmiany w sposobie logowania oraz autoryzacji w systemie bankowości internetowej. 11 wrzesień 2019
Szanowni Państwo ,
Od dnia 14.09.2019 wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej – PSD2, która wprowadza dodatkowe wymagania dotyczące „silnego uwierzytelniana -SCA” .

Wszystkich Klientów Banku korzystających z dostępu do bankowości internetowej opartym na tokenie prosimy o zgłaszanie się do placówek Banku w celu uzyskania nowych środków dostępu i autoryzacji do bankowości internetowej.
Klienci, którzy aktualnie korzystają już z nowych środków dostępu do bankowości internetowej, czyli SMS lub aplikacji mobilnej mToken nie muszą zgłaszać się do placówek Banku.

Zmiany w sposobie logowania się do bankowości internetowej

Dla Klientów korzystających z SMS:
po wprowadzeniu na stronie logowania numeru identyfikacyjnego a następnie hasła (kodu dostępu) wymagane będzie wprowadzenie kodu SMS, podobnie jak ma to miejsce podczas zlecania np. przelewu w bankowości internetowej.

Dla Klientów korzystających z aplikacji mToken:
po wprowadzeniu na stronie logowania numeru identyfikacyjnego a następnie hasła (kodu dostępu) wymagane będzie potwierdzenie logowania w aplikacji mToken.

Zmiany w sposobie autoryzacji transakcji w bankowości internetowej

Dla Klientów korzystających z SMS:
Pierwsza autoryzacja będzie poprzedzona wysłaniem poprzez SMS jednorazowego numeru PIN wraz z wymuszeniem jego zmiany. Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u oraz kodu SMS.

Dla Klientów korzystających z aplikacji mToken:
Tak jak dotychczas należy potwierdzić transakcje w aplikacji mToken.Od dnia 12.09.2019 Klienci Banku bedą otrzymywać drogą SMS nowe hasła startowe do logowania oraz startowy PIN do autoryazcji w przypadku obługi poprzez SMS.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej 9 maja 2019
Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia, że zwołał Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej w dniu 24.05.2019 r. o godz. 16:00 (I termin) oraz w dniu 24.05.2019 r. o godz. 16:15 (II termin) w Olsztynie (koło Częstochowy) ul. Karłowatej Sosny w Hotelu Jurajskim.


Kredyt gotówkowy 18 styczeń 2019


WYŁĄCZENIE BANKOWOŚCI ONLINE SBI 15.11.2018
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż 29 listopada 2018r. jest ostatnim dniem funkcjonowania dotychczasowego systemu bankowości internetowej dostępnej pod adresem https://bank.cui.pl/poczesna lub poprzez stronę internetową banku - odnośnik o nazwie „Logowanie do SBI”.

Od dnia 29 listopada 2018r. dostęp internetowy do Państwa rachunku będzie możliwy tylko poprzez nowy system bankowości internetowej, który dostępny jest pod adresem https://cbp.cui.pl/ lub poprzez stronę internetową banku – odnośnik o nazwie „Logowanie do CBP”.

Nowa bankowość internetowa to rozwiązanie pozwalające dostosować bankowość internetową do własnych preferencji, z której można korzystać w wygodny sposób na wszystkich urządzeniach jak laptopy, smartphony czy tablety.
Zasady logowania oraz autoryzacji pozostają bez zmian. Obowiązują dotychczasowe identyfikatory, hasła i tokeny, które aktualnie już Państwo posiadają.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z nową bankowością internetową prosimy zgłaszać do pracowników Banku pod numerem telefonu 34 371-12-33 lub mailowo na adres: info@bspoczesna.pl.

Zapraszamy do korzystania z możliwości nowej bankowości internetowej pod adresem https://cbp.cui.pl/ lub poprzez stronę internetową banku – odnośnik o nazwie „Logowanie do CBP”.


NOWA BANKOWOŚĆ ONLINE - Customer Banking Platform 14.09.2018
Szanowni Klienci,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dążąc do zapewnienia Państwu nowoczesnych i bezpiecznych usług bankowych informujemy, że wszyscy Klienci Banku Spółdzielczego w Poczesnej posiadający dostęp do rachunku poprzez Internet mogą już dzisiaj korzystać z całkiem nowego systemu bankowości internetowej.

Customer Banking Platform to unikalne rozwiązanie pozwalające dostosować bankowość internetową do własnych preferencji, z której można korzystać w wygodny sposób na wszystkich urządzeniach jak laptopy, smartphony czy tablety.

Nowa bankowości internetowa CBP znajduje się pod adresem https://cbp.cui.pl/
Zasady logowania oraz autoryzacji pozostają bez zmian, obowiązują dotychczasowe identyfikatory, hasła i tokeny. Informujemy również, że trwają prace nad wdrożeniem autoryzacji SMS oraz mobilnego tokena na systemy Android i iOS.

Zachęcamy do korzystania z nowej bankowości internetowej.KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARTYCH RACHUNKÓW VAT 29.06.2018
Szanowni Państwo,
Klienci Instytucjonalni - posiadacze rachunków bieżących rozliczeniowych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Poczesnej dla każdego Klienta posiadającego rachunek bieżący rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.
Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.
Ponadto informujemy, że numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

Zarząd Banku SpółdzielczegoRODO 04.06.2018
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Poczesnej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat RODO, zapraszamy do sekcji "RODO" na naszej stronie internetowej.


Zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych 30.01.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2015 r., Bank Spółdzielczy w Poczesnej wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych debetowych oraz kart płatniczych debetowych business. Wprowadzone zmiany związane są z dostosowaniem zapisów obecnych regulaminów do wymogów wynikających z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych.
Wprowadzone od dnia 1 lutego 2015 r. zmiany w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych dotyczą:
 1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
 1. aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 2. zmieniać kod PIN,
 3. zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę o kartę płatniczą ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia umowy, skutkuje wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zasady bezpiecznego korzystania z bankowowści elektronicznej 03.11.2014
Przypominamy, że Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Przed zalogowaniem prosimy o weryfikację adresu strony, jej certyfikatu ("zatrzaśniętej kłódki") oraz wszelkich odstępstw w jej wyglądzie.
 1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej
 3. Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane
 4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
 5. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
 6. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach
 7. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
 8. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    

  Archiwum aktualniości

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax 34 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl