Kursy NBP z dnia 2018-05-25 1 EUR 4,3022       1 USD 3,6686       1 CHF 3,6956       1 GBP 4,9061
Logowanie do SBI
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
  Aktualności

Informacja o godzinach pracy. 30 kwiecień 2018
W dniach 2.05 i 4.05 centrala Banku oraz placówki będą pracować w standardowych godzianch od 08:00 do 16:00.


Zawiadomienie o Zebraniach Członków Banku Spółdzielczego w Poczesnej 22 marzec 2018
Szanowni Członkowie Banku !!!
Uprzejmie zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Poczesnej działając w oparciu o §37 ust. 6 Statutu Banku z dnia 13 grudnia 1994r.( z późniejszymi zmianami ), zwołał:
 • Zebrania Grup Członkowskich w Nieradzie , Wrzosowie i Poczesnej , które odbędą się w dniu 18 kwietnia 2018r. o godzinie 16:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Poczesnej - Sala Konferencyjna ul. Bankowa 1
 • Zebranie Grupy Członkowskiej w Kamienicy Polskiej , które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018r. o godzinie 16:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Kamienicy Polskiej ul. M. Konopnickiej 133
 • Zebranie Grupy Członkowskiej w Olsztynie , które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018r. o godzinie 16:00 w lokalu Banku Spółdzielczego w Olsztynie , Plac Piłsudskiego 6

Proponowany porządek Zebrania każdej Grupy Członkowskiej jest następujący :

 • Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Dokonanie wyboru przewodniczącego i sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Przyjęcie porządku obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Grupy Członkowskiej
 • Przedstawienie przez Zarząd Banku do rozpatrzenia przez Zebranie Grupy Członkowskiej sprawozdań z działalności Banku za 2017r. i z działalności Rady Nadzorczej, w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej oraz informacji o sprawach , które mają być przedmiotem zwołanego Zebrania Przedstawicieli w celu umożliwienia zgłoszenia wniosków i opinii w tych sprawach
 • Przeprowadzenie dyskusji oraz sformułowanie wniosków i uwag w przedmiocie omawianych spraw, a także pod adresem organów Banku oraz działalności Banku
 • Przeprowadzenie wyboru przedstawicieli Członków na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej na kadencję 2018 – 2022
 • Zakończenie Zebrania Grupy Członkowskiej

Uprzejmie informujemy, że szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania obrad oraz działanie Zebrania Grup Członkowskich określa Regulamin działania Zebrania Grupy Członkowskiej z dnia 9 lutego 2007 r. ( z późniejszymi zmianami) ,który dostępny jest w Banku w godzinach pracy Banku od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku .

Uprzejmie informujemy, że Zebranie grupy Członkowskiej jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków na Zebraniu Grupy Członkowskiej

Za Zarząd Banku    
Tomasz Kołodziejczyk          Leszek Klimek


Kredyt na święta 20 marzec 2018


Zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych 30.01.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2015 r., Bank Spółdzielczy w Poczesnej wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych debetowych oraz kart płatniczych debetowych business. Wprowadzone zmiany związane są z dostosowaniem zapisów obecnych regulaminów do wymogów wynikających z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych.
Wprowadzone od dnia 1 lutego 2015 r. zmiany w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych dotyczą:
 1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
 1. aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 2. zmieniać kod PIN,
 3. zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę o kartę płatniczą ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia umowy, skutkuje wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zasady bezpiecznego korzystania z bankowowści elektronicznej 03.11.2014
Przypominamy, że Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Przed zalogowaniem prosimy o weryfikację adresu strony, jej certyfikatu ("zatrzaśniętej kłódki") oraz wszelkich odstępstw w jej wyglądzie.
 1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej
 3. Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane
 4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
 5. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
 6. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach
 7. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
 8. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    

  Archiwum aktualniości

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax 34 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl