Kursy NBP z dnia 2020-10-23 1 EUR 4,5772        1 USD 3,8665        1 CHF 4,2732        1 GBP 5,0608
Logowanie do CBP - nowa bankowość online
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
Godziny graniczne
  Aktualności

Tarcza Finansowa PFR 08 maj 2020

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR – program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm już teraz można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku.
W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).

Do kogo skierowany jest Program?
Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do:
 • mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników
 • (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
 • małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników, których roczny obrót za 2019 r. nie przekracza 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza 43 mln euro,
 • dużych firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 250 pracowników albo osiągających obrót roczny za 2019 r. powyżej 50 mln euro lub ich suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 mln euro.

Jak wnioskować o subwencję?
Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywa się on-line w systemie transakcyjnym naszego Banku albo bezpośrednio przez formularz zamieszczony na stronie PFR (w przypadku dużych firm). Środki zostaną wypłacone w większości przypadków w ciągu kilku dni od złożenia wniosku. Firmy, które złożą wniosek za pośrednictwem systemu transakcyjnego Banku lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację PFR przeprowadza automatycznie na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczana jest wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu, za pośrednictwem banku, informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, ustalonej przez PFR, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji. Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?
W celu sprawnego wypełnienia wniosku, przedstawiciel firmy powinien przygotować dane, takie jak:
 • liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne)
 • wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich lub dużych firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji
Ważne! Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie www.pfr.pl , gdzie szczegółowo opisane są zasady Tarczy Finansowej PFR.

Z subwencji będą mogły skorzystać firmy, które dotknął spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z COVID-19.

Subwencja dla mikrofirm
Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a do 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne zgodnie z poniższym:
 • 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co ma stanowić bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Subwencja dla MŚP
Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4, 6 lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym:
 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.
Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Subwencje dla dużych firm
Wnioski o finansowanie dla dużych firm można złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na temat programu Tarcza Finansowa PFR dostępnych jest w internetowym serwisie dedykowanym Klientom Banków Spółdzielczych z Grupy BPS pod linkiem https://grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow/ oraz na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju www.pfr.pl/tarcza


KOMUNIKAT 22 kwiecień 2020
Zapraszamy do odwiedzenia serwisu internetowego poświęconego wsparciu Klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią koronawirusa.
W jednym miejscu znajdziecie Państwo informacje dotyczące działań podjętych przez Banki Spółdzielcze z Grupy BPS oraz instytucje państwowe.
Serwis dostępny jest pod adresem:
www.grupabps.pl/wsparcie-dla-klientow


KOMUNIKAT 20 kwiecień 2020
Uprzejmie informujemy Szanownych Klientów , że Zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poczesnej nastąpiła zmiana organizacji pracy wszystkich Placówek Banku.

Kasy Banku są czynne do godziny 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku .

Bank dostępny jest dla Klientów do godziny 15:00.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy rozliczeń pieniężnych. Podajemy numery kontaktowe do Banku. Pracownik Banku doradzi Państwu sposób załatwienia sprawy.


Nr telefonów :
Bank Poczesna ul. Bankowa 34 37 11 233
Bank Kamienica Polska 34 37 11 240
Bank Wrzosowa 34 37 11 237
Bank Nierada 34 37 11 243
Bank Olsztyn 34 37 11 235

Prezes Zarządu Leszek Klimek


Zebranie Grup Członkowskich w 2020r. 16 kwietnia 2020
Szanowni Państwo
Członkowie Banku

W związku z ograniczeniami wynikającymi ze zwalczania pandemii Koronawirusa zaszła potrzeba zmiany formy zwołania Zebrań Grup Członkowskich w 2020r.

W trosce o bezpieczeństwo Pracowników Banku i Państwa , Zarząd przyjął formę odbycia Zebrań Grup Członkowskich w formie Zebrań Stacjonarnych z ograniczeniem do 2 ( dwóch ) Członków oraz w formie głosowania zdalnego.

Przyjęte zostało , że w Zebraniu Stacjonarnym wezmą udział Członkowie Banku zgłoszeni do objęcia funkcji Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.

Pozostałych Członków zachęcamy do uczestnictwa w formie zdalnej poprzez oddawanie głosów drogą korespondencyjną na adres Banku lub o przesyłanie scanów z karty do głosowania , albo wniosków na adres mailowy Banku ( sekretariat@bspoczesna.pl lub info@bspoczesna.pl )w terminie do 30.04.2020r. do godziny 14:00.

Wszelkie materiały związane z porządkiem obrad Grup Członkowskich oraz formularze wniosków , karty do głosowania zdalnego zostały zamieszczone na stronie internetowej Banku.

Uprzejmie zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w Zebraniu Grupy Członkowskiej.

Z poważaniem
Zarząd Banku
KOMUNIKAT 31 marca 2020
Komunikat Banku Spółdzielczego w Poczesnej w sprawie działań pomocowych dla klientów indywidualnych związanych z pandemią koronawirusa


Umożliwiamy bezpłatne zawieszenie spłaty rat kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie rat dotyczy kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych oraz kredytów konsolidacyjnych.

Proponujemy zastosowanie tzw. wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy na wniosek Kredytobiorcy. W przypadku skorzystania z wakacji kredytowych, liczba rat nie ulegnie zmianie.

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu?
Opcja zawieszenia spłaty kredytu (zastosowanie tzw. wakacji kredytowych) jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa.

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?
We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?
Wnioski o zawieszenie spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:
• adresu e-mail: info@bspoczesna.pl
• w placówkach Banku Spółdzielczego w Poczesnej
W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników, w obecnym czasie placówki Banku Spółdzielczego w Poczesnej mogą pracować w ograniczonym zakresie lub mogą być zamknięte. Prosimy o sprawdzenie wcześniej godzin otwarcia naszych placówek. Informacje o pracy naszych placówek aktualizujemy na bieżąco.

Czy rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu jest płatne?
Rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytowej.

Co oznacza zapis we Wniosku o wakacje kredytowe: „Na żądanie Banku zobowiązuję się do pisemnego potwierdzenia niniejszego Wniosku”?
Powyższe zobowiązanie należy rozumieć w ten sposób, że Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa różnymi kanałami, w tym kanałami zdalnymi. Bank zrealizuje poprawnie złożony wniosek o udzielenie wakacji kredytowych wskazanymi kanałami, nie ma potrzeby dostarczania przez Klienta oryginału tego wniosku do Banku. Jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, Bank może skorzystać z prawa do żądania dostarczenia oryginału wniosku, ale poinformuje o tym Klienta indywidualnie. Nie dotyczy to Klientów, którzy złożyli wniosek osobiście w placówce Banku.

Gdzie znajdę wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?


KOMUNIKAT 13 marca 2020
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem uprzejmie apeluję do Państwa Klientów o maksymalne ograniczanie bezpośrednich kontaktów z Bankiem z uwagi na własne i Pracowników bezpieczeństwo .
Proszę o korzystanie z płatności kartami płatniczymi oraz z rozliczeń za pomocą bankowości elektronicznej.
Kontakt telefoniczny i mailowy podany jest na stronie internetowej BS Poczesna
Prezes Zarządu Leszek Klimek


Informacja o tokenach 14 październik 2019
Szanowni Państwo ,
Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej PSD 2 token jako środek dostępu i autoryzacji w bankowości internetowej nie spełnia już wymagań co do silnego uwierzytelniania. W związku z tym dostęp do bankowości internetowej oparty na tokenie zostanie wyłączony w dniu 31.10.2019r.
W celu uzyskania nowych środków dostępu do bankowości internetowej zapraszamy do placówek Banku, gdzie będą mogli Państwo zawnioskować o dostęp za pomocą aplikacji mobilnej – mToken lub za pomocą kodów SMS.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Informacja o SMS 18 wrzesień 2019
Szanowni Państwo ,
W związku z dostosowaniem systemu bankowości internetowej do wymagań zgodnych z dyrektywą PSD2 Unii Europejskiej Klienci bankowości internetowej mający dostęp SMS-owy dostają na wskazany numer telefonu dwa tymczasowe SMSy.
Pierwszy SMS o treści : Tymczasowe haslo do systemu: ******** DZIĘKUJEMY, służy do pierwszego zalogowania w bankowości internetowej i ustawienia własnego hasła. Logowanie do bankowości internetowej wymaga również potwierdzenia kodem SMS, który będą Państwo otrzymywać przy każdym logowaniu.

Drugi SMS o treści: Tymczasowy PIN do autoryzacji: ******** DZIĘKUJEMY, służy do ustawienia podczas realizacji pierwszego zlecenia w bankowości internetowej własnego PINu, który będzie wykorzystywany wraz z kodem SMS do potwierdzania operacji wykonywanych poprzez bankowość internetową.

Hasła otrzymane drogą SMS są ważne 24 godziny, w przypadku utraty ważności hasła prosimy o kontakt z Bankiem w celu wysłania nowych haseł tymczasowych.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Zmiany w sposobie logowania oraz autoryzacji w systemie bankowości internetowej. 11 wrzesień 2019
Szanowni Państwo ,
Od dnia 14.09.2019 wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej – PSD2, która wprowadza dodatkowe wymagania dotyczące „silnego uwierzytelniana -SCA” .

Wszystkich Klientów Banku korzystających z dostępu do bankowości internetowej opartym na tokenie prosimy o zgłaszanie się do placówek Banku w celu uzyskania nowych środków dostępu i autoryzacji do bankowości internetowej.
Klienci, którzy aktualnie korzystają już z nowych środków dostępu do bankowości internetowej, czyli SMS lub aplikacji mobilnej mToken nie muszą zgłaszać się do placówek Banku.

Zmiany w sposobie logowania się do bankowości internetowej

Dla Klientów korzystających z SMS:
po wprowadzeniu na stronie logowania numeru identyfikacyjnego a następnie hasła (kodu dostępu) wymagane będzie wprowadzenie kodu SMS, podobnie jak ma to miejsce podczas zlecania np. przelewu w bankowości internetowej.

Dla Klientów korzystających z aplikacji mToken:
po wprowadzeniu na stronie logowania numeru identyfikacyjnego a następnie hasła (kodu dostępu) wymagane będzie potwierdzenie logowania w aplikacji mToken.

Zmiany w sposobie autoryzacji transakcji w bankowości internetowej

Dla Klientów korzystających z SMS:
Pierwsza autoryzacja będzie poprzedzona wysłaniem poprzez SMS jednorazowego numeru PIN wraz z wymuszeniem jego zmiany. Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia zdefiniowanego wcześniej PIN-u oraz kodu SMS.

Dla Klientów korzystających z aplikacji mToken:
Tak jak dotychczas należy potwierdzić transakcje w aplikacji mToken.Od dnia 12.09.2019 Klienci Banku bedą otrzymywać drogą SMS nowe hasła startowe do logowania oraz startowy PIN do autoryazcji w przypadku obługi poprzez SMS.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z pracownikami Banku.


Zawiadomienie o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej 9 maja 2019
Zarząd Banku uprzejmie zawiadamia, że zwołał Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej w dniu 24.05.2019 r. o godz. 16:00 (I termin) oraz w dniu 24.05.2019 r. o godz. 16:15 (II termin) w Olsztynie (koło Częstochowy) ul. Karłowatej Sosny w Hotelu Jurajskim.


Kredyt gotówkowy 18 styczeń 2019


WYŁĄCZENIE BANKOWOŚCI ONLINE SBI 15.11.2018
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż 29 listopada 2018r. jest ostatnim dniem funkcjonowania dotychczasowego systemu bankowości internetowej dostępnej pod adresem https://bank.cui.pl/poczesna lub poprzez stronę internetową banku - odnośnik o nazwie „Logowanie do SBI”.

Od dnia 29 listopada 2018r. dostęp internetowy do Państwa rachunku będzie możliwy tylko poprzez nowy system bankowości internetowej, który dostępny jest pod adresem https://cbp.cui.pl/ lub poprzez stronę internetową banku – odnośnik o nazwie „Logowanie do CBP”.

Nowa bankowość internetowa to rozwiązanie pozwalające dostosować bankowość internetową do własnych preferencji, z której można korzystać w wygodny sposób na wszystkich urządzeniach jak laptopy, smartphony czy tablety.
Zasady logowania oraz autoryzacji pozostają bez zmian. Obowiązują dotychczasowe identyfikatory, hasła i tokeny, które aktualnie już Państwo posiadają.

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z nową bankowością internetową prosimy zgłaszać do pracowników Banku pod numerem telefonu 34 371-12-33 lub mailowo na adres: info@bspoczesna.pl.

Zapraszamy do korzystania z możliwości nowej bankowości internetowej pod adresem https://cbp.cui.pl/ lub poprzez stronę internetową banku – odnośnik o nazwie „Logowanie do CBP”.


NOWA BANKOWOŚĆ ONLINE - Customer Banking Platform 14.09.2018
Szanowni Klienci,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oraz dążąc do zapewnienia Państwu nowoczesnych i bezpiecznych usług bankowych informujemy, że wszyscy Klienci Banku Spółdzielczego w Poczesnej posiadający dostęp do rachunku poprzez Internet mogą już dzisiaj korzystać z całkiem nowego systemu bankowości internetowej.

Customer Banking Platform to unikalne rozwiązanie pozwalające dostosować bankowość internetową do własnych preferencji, z której można korzystać w wygodny sposób na wszystkich urządzeniach jak laptopy, smartphony czy tablety.

Nowa bankowości internetowa CBP znajduje się pod adresem https://cbp.cui.pl/
Zasady logowania oraz autoryzacji pozostają bez zmian, obowiązują dotychczasowe identyfikatory, hasła i tokeny. Informujemy również, że trwają prace nad wdrożeniem autoryzacji SMS oraz mobilnego tokena na systemy Android i iOS.

Zachęcamy do korzystania z nowej bankowości internetowej.KOMUNIKAT W SPRAWIE OTWARTYCH RACHUNKÓW VAT 29.06.2018
Szanowni Państwo,
Klienci Instytucjonalni - posiadacze rachunków bieżących rozliczeniowych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), Bank Spółdzielczy w Poczesnej dla każdego Klienta posiadającego rachunek bieżący rozliczeniowy w PLN otworzył rachunek VAT.
Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji.
Ponadto informujemy, że numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w placówkach Banku.

Zarząd Banku SpółdzielczegoRODO 04.06.2018
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Poczesnej.
Aby dowiedzieć się więcej na temat RODO, zapraszamy do sekcji "RODO" na naszej stronie internetowej.


Zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych 30.01.2015
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2015 r., Bank Spółdzielczy w Poczesnej wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart płatniczych debetowych oraz kart płatniczych debetowych business. Wprowadzone zmiany związane są z dostosowaniem zapisów obecnych regulaminów do wymogów wynikających z zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych.
Wprowadzone od dnia 1 lutego 2015 r. zmiany w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych dotyczą:
 1. wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;
 2. dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA lub bezpośrednio w placówce Banku oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Przypominamy, że ze względów bezpieczeństwa, od 1 lutego 2015 r. limit transakcji internetowych zostanie wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych. W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych za pośrednictwem Infolinii Banku BPS SA pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00 lub bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl). Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
 1. wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
 2. podać numer PESEL
 3. wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.
Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
 1. aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 2. zmieniać kod PIN,
 3. zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.
Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę o kartę płatniczą ze skutkiem natychmiastowym. Zgłoszenie sprzeciwu bez dokonania wypowiedzenia umowy, skutkuje wygaśnięciem umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Nie złożenie przez Posiadacza rachunku oświadczenia o zgłoszeniu sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy oznaczać będzie akceptację wprowadzonych zmian.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    Zasady bezpiecznego korzystania z bankowowści elektronicznej 03.11.2014
Przypominamy, że Bank nigdy nie prosi telefonicznie ani w formie e-mail o podanie loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Przed zalogowaniem prosimy o weryfikację adresu strony, jej certyfikatu ("zatrzaśniętej kłódki") oraz wszelkich odstępstw w jej wyglądzie.
 1. Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym oraz zaporą (firewall)
 2. Regularnie aktualizuj system operacyjny, wersję przeglądarki oraz oprogramowanie na stacji roboczej korzystającej z bankowości elektronicznej
 3. Zweryfikuj czy certyfikat strony wystawiony jest dla Centrum Usług Internetowych przez firmę Thawte lub DOMENY.PL, (kliknięcie na "zatrzaśniętą kłódkę" w pasku przeglądarki). Brak "zatrzaśniętej kłódki" oznacza, że mamy do czynienia z niebezpiecznym połączeniem, w którym dane nie są szyfrowane
 4. Po zakończeniu pracy w bankowości elektronicznej wyloguj się używając przeznaczonej do tego opcji w aplikacji, gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika
 5. Chroń dane dostępowe do bankowości elektronicznej
 6. Nie loguj się i nie dokonuj płatności w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu - w tzw. hot-spotach
 7. Sprawdź poprawność numeru NRB przed i po podpisie przelewu
 8. Zwróć szczególną uwagę na poprawność numeru NRB po wklejeniu go ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Bankiem.
Z poważaniem    
Zarząd Banku    

  Archiwum aktualniości

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax 34 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl