Logowanie do SBI
Dokumentacja użytkownika SBI
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
  Aktualności

System Bankowości Internetowej - SBI 10 wrzesień 2009

Szanowni Klienci,
informujemy, że od września bieżącego roku uruchomiliśmy usługę obsługi rachunku bankowego drogą elektroniczną (poprzez Internet). Z pełną funkcjonalnością systemu można zapoznać się w instrukcji SBI, do pobrania w formacie .pdf
Więcej informacji na temat SBI udzielą Państwu pracownicy Banku.
Zapraszamy.Informacja o Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej 11 maj 2009

Dnia 7 maja 2009r. o godz. 13:00 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poczesnej. Porządek obrad obejmował m. in. :
 • złożenie przez Zarząd Banku sprawozdania za okres od 01.01.2008 - 31.12.2008r.
 • złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2008 r.
 • przedstawienie wniosków i opinii z Zebrań Grup Członkowskich.
 • przedstawienie projektu Regulaminu działania Rady Nadzorczej
 • przedstawienie sprawozdania finansowego za 2008r. i sposobu podziału nadwyżki bilansowej.
Podjęte przez Zebranie Przedstawicieli uchwały obejmowały:
 • zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu
 • udzielania członkom Zarządu Banku skwitowania z czynności z 2008r.
 • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2008r.
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2008r.
 • oznaczenie sumy zobowiązań jaką może zaciągać Zarząd Banku w ramach zwykłego zarządu
 • uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej
Zamknięcie obrad nastąpiło ok. godz. 16:00Informacja o systemie gwarancji depozytów 5 maj 2009

Informacja o systemie gwarancji depozytów do pobrania:
w formacie .pdf
w formacie .doc

  Archiwum aktualniości

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl