Nowa Bankowość Elektroniczna - EBP
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
mojeID
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
Godziny graniczne
  Kredyty dla osób fizycznych

Kredyty konsumpcyjne gotówkowe na dowolny cel konsumpcyjny
 • kwota kredytu od 1 500 do 25 000 zł
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • system spłaty rat kredytu i odsetek: miesięcznie
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco, Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia kredytu
Kredyty konsumpcyjne gotówkowe na dowolny cel konsumpcyjny
 • kwota kredytu powyżej 25 000 do 100 000 zł
 • okres kredytownia do 96 miesięcy
 • system spłaty rat kredytu i odsetek: miesięcznie
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco oraz zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe na zasadach określonych w porozumieniu z Kredytobiorcą
Kredyty w rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych (ROR) w formie limitu kredytowego

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe
 • maksymalna kwota limitu kredytowego nie może być wyższa od 2 - krotności średnich miesięcznych wpływów na rachunek Kredytobiorcy
 • okres kredytowania - do 24 miesięcy
 • limit kredytowy jest kredytem odnawialnym co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek powoduje jego spłatę, a posiadacz rachunku ma prawo do jego pełnego wykorzystania w całym okresie trwania umowy kredytowej
Kredyty gotówkowe ratalne dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe
 • maksymalna kwota kredytu ratalnego: do 100 000 złotych i 10-krotności stałych wpływów na rachunek
 • okres kredytowania do 96 miesięcy
Kredyty gotówkowe na każdy cel dla określonych grup zawodowych

Dla wybranych grup zawodowych zatrudnionych lub zamieszkałych na terenie działania Banku
 • kwota kredytu od 3 000 do 25 000 zł
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • system spłaty rat kredytu i odsetek: miesięcznie
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco, Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia kredytu w tym jego ubezpieczenia
Kredyty konsumpcyjne gotówkowe tzw. kredyty świąteczne
 • kwota kredytu od 1 500 do 15 000 zł
 • okres kredytowania do 60 miesięcy
 • system spłaty rat kredytu : miesięcznie
 • system spłaty odsetek od kredytu : miesięcznie
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco, Bank w indywidualnych przypadkach może zażądać innej formy zabezpieczenia kredytu
Kredyty gotówkowe na remont domu lub lokalu mieszkalnego niezabezpieczone hipoteką
 • kwota kredytu od 10 000 do 150 000 zł
 • okres kredytowania do 180 miesięcy
 • Kredytobiorca w dacie spłaty ostatniej raty kredytu nie może przekroczyć 75 roku życia
 • zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco oraz zabezpieczenie osobowe lub rzeczowe na zasadach określonych w porozumieniu z Kredytobiorcą
  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl