Nowa Bankowość Elektroniczna - EBP
Logowanie do SBI Korpo
Dokumentacja użytkownika SBI
PSD2
mojeID
Kredyty dla osób fizycznych
Kredyty na cele mieszkaniowe
Kredyty dla rolników
Kredyty na działalność gospodarczą
Wkłady oszczędnościowe terminowe
Karty płatnicze
Bankomaty
Tabela prowizji opłat
Placówki, oddziały
Wnioski do pobrania
Polecenie zapłaty
Ład korporacyjny
Polityka informacyjna
Nota prawna
Polityka cookies
RODO
Mechanizm Podzielnej Płatności
Przenoszenie rachunków płatniczych
Godziny graniczne
  Kredyty dla rolników

Kredyty w rachunkach rozliczeniowych bieżących rolników indywidualnych w formie limitu kredytowego

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe

 • maksymalna kwota limitu kredytowego nie może być wyższa od 2 - krotności średnich wpływów na rachunek
 • okres kredytowania - do 24 miesięcy
 • limit kredytowy jest kredytem odnawialnym co oznacza, że każdy wpływ środków na rachunek powoduje jego spłatę, a posiadacz rachunku ma prawo do jego pełnego wykorzystania w całym okresie trwania umowy kredytowej
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
Kredyty ratalne w rachunkach rozliczeniowych bieżących rolników indywidualnych

Warunki udzielania kredytu:

 • rachunek jest prowadzony co najmniej od 3 miesięcy
 • systematyczne stałe wpływy na rachunek
 • na rachunku w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedpousczalne saldo debetowe
 • maksymalna kwota kredytu ratalnego 100 000 zł i nie może być wyższa od 10-krotności stałych wpływów na rachunek Kredytobiorcy
 • okres kredytowania do 96 miesięcy
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem
Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
 • celem kredytowania jest finansowanie bieżącej działalności rolniczej np. zakup oleju napędowego, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, pasz, materiału siewnego , środków ochrony roślin,artykułów niezbędnych do bieżących napraw i remontów maszyn związanych z produkcją rolną
 • kwota kredytu: do 10 000 zł (do 500 zł na 1 ha uzytków rolnych)
 • okres kredytowania do 18 miesięcy
 • system spłaty: w okresach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo
 • zabezpieczenie kredytu w formie uzgodnionej pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem

  wykonanie: ZOOM - iPolska.info
BANK SPÓŁDZIELCZY W POCZESNEJ
42-262 Poczesna, ul. Bankowa 1
tel./fax (034) 371-12-33
email: info@bspoczesna.pl